skip to Main Content

Ønsker du at handle med optioner, så findes der mange værdifulde strategier, der kan forøge dine forudsætninger for succes. Du kan blandt andet benytte dig af et såkaldt Candlestick-chart, der bedst kan beskrives som værende en form for visualisering af et aktivs prisbevægelser. Det er i bund og grund en visualisering, der koger alle oplysninger fra en given periode ned til én Candlestick. Det sikrer, at du får alle oplysninger præsenteret på både hurtig og effektiv vis.

Ikke nok med det, så er det oven i købet noget, der kan hjælpe dig med at få alle de vigtige oplysninger, mens du tilmed også kan bruge denne strategi til at opnå yderligere oplysninger. Med et diagram som Candlestick-diagrammet kan du hurtigt få adgang til kompakt og nemt tilgængelig information, der kan hjælpe dig videre med at benytte dig af den populære Candlestick-strategi. Det er noget, som du ikke får ud af de mange andre typer af kursdiagrammer osv.

Hvordan fungerer et Candlestick-chart?

Det er faktisk et relativt simpelt diagram og det samme gør sig gældende for selve strategien, når du først har lært det hele at kende. Det kan ud ad til virke en kende komplekst og forvirrende, men sådan er det bestemt ikke, når du først har taget dig tid til at lære det hele at kende. Noget af det første, du skal vide er, at hver Candlestick repræsenterer prisbevægelsen for et givet tidsinterval. Tidsintervallet kan strække sig fra blot ganske få sekunder til flere dage.

Dertil skal det også gøres klart, at hver Candlestick betår af en krop og en væge. Selve kroppen repræsenterer både åbnings- og lukkekurs for det aktiv, du har valgt og for den tidsperiode, du har valgt på forhånd. Hvis aktivet får en højere lukkepris end åbningspris, så vil farven på kroppen som regel være hvid. Dertil skal det også gøres klart, at det vil betyde, at den respektive Candlestick med en højere lukke- end åbningspris vil blive betragtet som værende Bullish.

Hvis der – modsat – er tale om en Candlestick, der har en lukkepris, der er lavere end åbningsprisen, så vil du opleve, at farven på kroppen typisk er sort i stedet for hvid. Samtidig skal det også understreges, at en sådan Candlestick vil blive klassificeret som Bearish. De to begreber, Bull og Bear, bruges naturligvis også i mange andre sammenhænge i forhold til finansielle produkter, hvor de naturligvis også symboliserer enten en form for op- eller nedgang.

Vægen er derimod den mndre forlængelse, der er placert på hver ende af kroppen. Den er lavet for at kunne repræsentere den maksimale prisbevægelse i den fastsatte tidsperiode, der er brugt til at lave det respektive Candlestick-diagram. Ydermere, så skal det også gøres klart, at kroppens farver nogle gang er erstattet af andre farver. Nogle steder det f.eks. rød og grøn, mens det andre steder er forskellige nuancer af grå – lad dig ikke forvirre af det.

Sådan kan du bruge en Candlestick-strategi til trading

Som du nok også har observeret, så danner Candlesticks forskellige mønstrer og former. Det skal gøres klart, at disse former kan bestå af enten en enkelt Candlestick, der har en særlig form eller derimod flere Candlesticks, der danner et særligt mønster. Med tiden kan du lære at blive en dygtig nok trader til at bruge disse mønstre og dermed også Candlesticks til at forudsige fremtidige prisbevægelser for det respektive aktiv, du har valgt at lave en analyse på.

Der skal selvfølgelig ikke være nogen tvivl om, at der findes rigtig mange forskellige typer af mønstre, hvilket også betyder, at det ganske enkelt ikke er muligt at forklare dem alle i én artikel. I denne forbindelse skal det dog gøres klart, at det kan opdeles på meget grov vis ved, at der findes mønstre, der kun er bestående af én enkelt Candlestick og et udvalg af mønstre, der er mere komplekse og dermed også er bestående af mere end blot én Candlestick.

Eksempel på mønster med én Candlestick

For at skabe bedre klarhed, så er det nemmest, at der beskrives både et mønster, der består af én Candlestick og et mønster, der i stedet er mere komplekst og derfor også er bestående af flere Candlesticks. Her finder du et godt eksempel på et mønster med én Candlestick, der har fået navnet Big Candle. Det er mønster, der er karakteriseret ved at have en stor krop, der både åbner og lukker meget tæt på det, der er maksimum og minimum for tidsperioden.

Hvis der er tale om et hvidt Big Candle, så vil det sige, at den er Bullish og dermed også går i en stigende retning. Det indikerer med stor sandsynlighed, at der er tale om en begyndelse på en længerevarende bevægelse. Hvis der i stedet er tale om et Big Candle med en sort krop, så er der i stedet tale om en Bearish (nedadgående) retning. Det indikerer dermed også det modsatte; at der sandsynligvis er blevet slået hul på en længerevarende nedafgående bevægelse.

Det er oplysninger, du med fordel kan gøre brug af, når det kommer til at skulle købe optioner i en bestemt retning. Det skal selvfølgelig være i dén retning, der bliver indikeret af den respektive Candlestick. Du kan dermed også bruge den til at forudsige prisudviklinger for forskellige aktiver. Hvilken optionstype du bør benytte dig af i denne forbindelse er noget, der særligt afhænger af tidsskalaen på dit kursdiagram, hvorfor det er vigtigt, at have med i overvejelserne.

Hvis der er tale om en kort tidsskala, der lyder på f.eks. et minut eller dét, der befinder sig under et minut, så skal du gøre brug af en form for option, der byder på en kort udløbstid. Derfor er det også i sådanne forbindelser, at du endelig kan få brug for en option med enten 30- eller 60-sekunders udløbstid. Des længere tidsskalaen er, des flere optionstyper kan du bruge. Er skalaen på flere timer, så kan du benytte dig af både High / Low- og Touch-optioner.

Eksempel på mønster med flere Candlesticks

Hvis du i stedet er interesseret i, at høre mere om et mere komplekst Candlestick-mønster, så kan du blandt andet vælge at se nærmere på 3-Method Formation, der er et mønster, der byder på flere Candelsticks. Det er et mønster og en strategi, der bygger direkte på Big Candle. 3-Method Formation er dertil også én af de mest populære og mest kendte strategier inden for Candlestick-området, da den er relativt komplekst, men dog samtidig til at finde ud af.

Big Candle er den strategi, der er blevet beskrevet ovenfor. Den er udelukkende bestående af en enkelt Candlestick, men 3-Method Formation er derimod bestående af et antal mindre Candlesticks, der befinder sig inden for det samme interval som et Big Candle, men dog i den modsatte retning. Mønsteret bliver afsluttet af endnu et Big Candle for enden, som nærmest bryder ud af det første Big Candle. Det er noget, der forudsiger en prisbevægelses retning.

Hver Candlestick forudsiger kun den nærmeste fremtid

En Candlestick har en forudsigelseskraft, der er begrænset til den nærmeste fremtid. Det betyder også, at du generelt set kan sige, at des flere Candlesticks et mønster indeholder, des mere langsigtede forudsigelser vil du også kunne lave på baggrund af det pågældende mønster. Dertil skal det også gøres klart, at simple Candlestick-mønstre, der udelukkende er bestående af én Candlestick, typisk kun vil kunne give gyldige forudsigelser for den næste Candlestick.

På trods af, at nogle af de mere komplekse Candlestick-møntre, der byder på alt lige fra to til markant flere Candlesticks kan byde på forusigelser, der har en længere gyldighed, så er der dog fortsat ikke nogen synderligt stor sandsynlighed for, at de kan bruges til at forårsage nye trends eller i stedet afslutte nuværende trends. Derfor er det også en strategi, der er mere brugbare for swingtradere til at finde begyndelse og afslutning for en ny bevægelse.

Hvis du har planer om, at skulle arbejde mere med Candlestick-strategier, så er en rigtig vigtig del af det, at du sørger for at tilpasse løbetiden på dine optioner med gyldigheden for den forudsigelse, du har lavet via dit Candlestick-mønster. Hvis du vælger en option, der har en løbetid, der enten er for kort eller for lang, så vil det også hurtigt være noget, der kan gøre din forudsigelse ugyldig. Det vil blot resultere i, at du ender med at miste din investering.

Det kræver hårdt arbejde at kunne fortolke Candlesticks

Du skal ikke forvente, at du fra dag ét kan tolke på et Candlestick-mønster til perfektion. Det er derimod noget, der er meget krævende og derfor er det også noget, der kræver hårdt arbejde. De fordrer en form for forståelse af markedet i sin helhed og det gør sig gældende for hver enkelt Candlestick i diagrammet. Det er også påkrævet, at det er noget, du har en forståelse for, hvis kunne fortolke et mønster med Candlesticks korrekt i den kontekst, det optræder i.

Derfor er det også noget, der kan vise sig at tage lang tid, inden du reelt set har opnået en mere sofistikeret forståelse af markedet. Hvis du havde håbet på, at du kunne mestre en Candlestick-strategi på kort tid og dermed tjene styrtende på optionshandel, så kan du godt tro om igen.